Certyfikaty i atesty

Od lat dbamy o zdrowie Polaków – wielu z nich nie może sobie wyobrazić snu bez naszych wyrobów. Pozytywne opinie zarówno kuracjuszy, jak i rehabilitantów nie są przypadkowe – za swoją działalność uzyskaliśmy wyróżnienia: Najwyższa Jakość Konsumencka, Najwyższa Jakość w Medycynie oraz Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia.

Certyfikaty i Opinie Producenta:

– Instytut Leków w Warszawie, Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie
– Katedra i Klinka Rehabilitacji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
– Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 Akademii Medycznej w Poznaniu
– Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie

Cieszymy się zaufaniem lekarzy, a materace spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz wymagania Dyrektywy 93/42/EWG.

 

Gwarancja Bezpiecznych Wyrobów Medycznych

Oferowane przez Centermedical wyroby medyczne, wytwarzone przez Torpol Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku (nr wytwórcy: PL/CA0102140/W), zgłoszone zostały do bazy danych pochodzących ze zgłoszeńi powiadomień o wyrobach medycznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.(Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Materace (wełniane wyroby rehabilitacyjne: materac /podkład magnetyczny) spełniają wymagania ww. ustawy oraz Dyrektywy 93/42/EWG.

Wyroby spełniają wymagania zasadnicze określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedury oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011, Nr 16, poz. 74), a wytwórca postępuje zgodnie z załącznikiem 7 do ww. Rozporządzenia.

Zostały sklasyfikowane jako nieinwazyjne wyroby medyczne do klasy l, reguła 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 215, poz. 1416).

 

Certyfikat "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"

Certyfikat promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych . Godło „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” otrzymują podmioty wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. Certyfikaty przyznaje Kapituła złożona z naukowców najbardziej renomowanych, polskich uczelni, m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Certyfikat "Firma Godna Zaufania"

Certyfikat Firma Godna Zaufania istnieje na polskim rynku od 2013 roku. Projekt został zainicjowany przez rybnicką firmę CBOK Sp. z o.o. Sp. k. po ówczesnym zaobserwowaniu, że wszechobecny Internet i szybko rozwijająca się technologia ingeruje i wyraźnie zmienia istniejące modele biznesowe, a tym samym zachowania i reakcje konsumentów.

Najnowsza technika powoduje, że klienci mają dostęp do szerokiej informacji na temat praktycznie każdego produktu, usługi, przedsiębiorstwa czy instytucji. Świadomi konsumenci poszukują wiadomości na temat firm, z których ofert korzystają. Często chcą wiedzieć, czy dana organizacja jest wiarygodna. W tym celu posiadacze mobilnych urządzeń spędzają dużą część swojego czasu w sieci – czytając na temat interesujących ich instytucji. W wyniku tych informacji, spółka z Rybnika wpadła na pomysł umożliwienia zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom nawiązania wspólnego dialogu.

Po przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, stworzona została innowacyjna i autorska metodologia badań, która pozwoliła – na podstawie utworzonego algorytmu – na określenie tzw. Współczynnika Opinii. Firma CBOK Sp. z o.o. Sp. k. na swój koszt przeprowadza badanie danego podmiotu gospodarczego w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, które zostało utworzone przez rybnicką spółkę według wspomnianego wcześniej algorytmu. Aktualnie żadna inna instytucja nie prowadzi analiz korzystając z tego typu metodologii.

Certyfikat Firma Godna Zaufania stał się bardzo popularnym i szanowanym przez przedsiębiorców oraz klientów wyróżnieniem. Jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów wydawanych w Polsce.

Znak "Najwyższa Jakość w Medycynie"

Firma Centermedical wyróżniona jest certyfikatem Najwyższa Jakość w Medycynie za najwyższą jakość obrotu produktami leczniczymi, a w szczególności materacami magnetycznymi stosowanymi w leczeniu chorób cywilizacyjnych, wspomaganiu procesów regeneracyjnych organizmu w tym leczeniu pourazowego i pooperacyjnego oraz stosowaniu najnowszych technologii dla poprawy jakości życia pacjentów.

 

 

Dokonując zakupu Materacy Magnetycznych dzięki firmie Centermedical stają się Państwo posiadaczami jedynych w Polsce wyrobów medycznych w tej klasie i klasyfikacji. Oferowane przez nas wyroby medyczne są pod ścisłą kontrolą Urzędów i Instytucji stojących na straży zdrowia milionów osób. Wyroby medyczne posiadają odpowiednie analizy, badania oraz rekomendacje osób, czy też instytucji. Grono zadowolonych Odbiorców w całym Kraju przyczynia się do ciągłego udoskonalania wyrobów medycznych, a także przyczynia się do powstawania nowych produktów. Dla Nas liczy się Wasze Zdanie tak jak Wasze Zdrowie.